Březen 2011

F.L.ČELAKOVSKÝ V KOLÁŘOVĚ KNIHOVNĚ

16. března 2011 v 18:43 | DRAK |  KULTURA
Dnes jsme se společně se žáky 7.třídy vydali do Kolářovy knihovny. Paní knihovnice, Milena Novotná, si pro nás připravila literární pásmo věnované jednomu z největších rodáků Strakonic - F.L.Čelakovskému. Využila znalostí žáků, které doplnila dalšími zajímavostmi ze života velkého básníka a vlastence. Ukázky z tisku i dobové fotografie a výtvarné obrazy nám přiblížily dobu a život, v níž tento významný obrozenec žil. Následovaly ukázky z díla. Kdo by neznal Tomana a lesní pannu, Svatební den či Ilju Muromce? Ohlasy písní ruských a českých, Pomněnky vatavské, Růže stolistá i práce zabývající se mudroslovím či lidovou písní, kterou Čelakovský s velkým zápalem sbíral. Pestrou mozaiku doplnila videonahrávka, kde snad nejzajímavější byly rozhovory se současnými potomky strakonického básníka a filologa. V hodinách literatury se k F.L.Čelakovskému ještě znovu vrátíme - zaslouží si to.