Březen 2010

NOC S ANDERSENEM V KOLÁŘOVĚ KNIHOVNĚ

29. března 2010 v 17:59 | Drak |  Aktuality
Již šestým rokem v katovické knihovně přespalo 20 dětí při celorepublikové akci Noc s Andersenem.
Více informací na:


NOC V KNIHOVNĚ

KAREL HYNEK MÁCHA - KOLÁŘOVA KNIHOVNA

25. března 2010 v 17:49 | Drak |  Články

         ,,Dalekáť cesta má, marné volání!" Letos / 16.11./  uplyne 200 let od narození velkého českého básníka - zakladatele moderní poesie, spisovatele, kreslíře, snílka, buřiče - bouřliváka a romantika Karla Hynka Máchy, kterého, ač osudem jest spjat s měsícem listopadem, kdy též zemřel,si mnozí spojují s měsícem květnem, tedy májem a jarem vůbec. Jaro si zatím dává načas - jak jinak, vždyť i staré známé přísloví praví: březen, za kamna vlezem, to však nebrání, abychom se pohroužili do působivé lyriky opěvující jarní přírodu v plné kráse! Abychom zavzpomínali na  tuto osobnost i v rámci světové literatury výjimečnou, avšak ve své době nepochopenou. Abychom si uvědomili, že Mácha nebyl jen oním básníkem a spisovatelem, nýbrž také člověkem z masa a kostí, milovníkem s duší romanticky rozervanou, snad, byť se ozývají i hlasy, že vše byla jen póza a hra. A i kdyby? Dílo, to k nám stále hovoří, to nám nedá na Máchu zapomenout. A právě o něm si připravila zajímavé povídání paní knihovnice, Milena Novotná, pro žáky 7.ročníku.
         O životě a díle vyprávěla zasvěceně a žáci ji příležitostně doplňovali. Společně jsme procházeli spletitými zákrutami bouřlivého života a museli ocenit, jak prošel Čechy křížem krážem, jak do Itálie se vydal pěšky - dnes, kdy člověk i od domu k domu popojede autem, věc jistě téměř nepochopitelná. Krom toho si ale žáci připravili nastudování částí stěžejního básníkova díla - Máje, které pak postupně přednášeli, a tak pomáhali sestavit složitou mozaiku Máchy člověka - básníka - romantika. Beseda byla doplněna krátkými ukázkami z díla autora i ilustracemi Jana Zrzavého.
         Nejvíce prostoru bylo v závěru věnováno vrcholu Máchova díla - Máji. Žáci si též vyslechli část básně v přednesu vynikajícího herce J.Třísky. Zejména procítěná recitace 1.intermezza se sborem duchů je mrazivá a strhující… Bohužel, někdy by se nemělo v nejlepším přestávat, leč nenápadně jsem musel paní knihovnici upozornit, že vyhrazený čas dvou vyučovacích hodin se naplnil. Odcházeli jsme s pocitem smíšeným - kolik nového zaznělo, ale kolik zůstalo nevysloveného. Jakoby tajemný život Máchův i dílo jeho neměly být poznány zcela, jako by mělo zůstat cosi skryto….Jakoby rozluštění zašifrovaných osobních deníků neodhalilo básníka v plné nahotě, jako by snad ještě více stal se autor pro nás neproniknutelným
         Neradi, ale s vědomím , že nakonec něco z Máchy jsme přece jen odhalili, odcházeli jsme zpět do školy na druhém konci obce…. Ledový vítr hnal temné mraky nad našimi hlavami, které jen na zlomky okamžiků dovolovaly slunečním paprskům proniknout až na zem. V myšlenkách však s námi šel příběh jara-máje-nešťastné lásky, příběh věčný a nesmrtelný. A snad i mnozí z nás si na něj vzpomenou, třeba až třešně rozkvetou a ptáci rozezpívají se k zbláznění a radost z jara už opravdového  zaplaví nás jak  jarní vody krajinu, jak sníh z okvětních plátků, jak bzukot včel a šum šeříků.