Říjen 2009

DOBŘÍŠ - 7. a 8.TŘÍDA

27. října 2009 v 17:34 | Drak |  Fotky

KONĚ-KRTY-FOTO

21. října 2009 v 16:03 | Jolana Novotná |  Fotky

EXKURZE - KONĚ V KRTECH

14. října 2009 v 17:57 | Jolana Novotná |  Články
Čtvrtek / 8.10./ byl mimořádně vydařeným dnem. Neobvykle teplé počasí zaručilo příjemnou pěší vycházku žákům 2.třídy a jejich třídní učitelce J.Novotné. V rámci školní exkurze navštívili ,,Koňskou farmu" pana Matašovského v Krtech. Po vstřícném a milém přivítání měly děti možnost poznat všechny ustájené hřebce i další koně / klisny a hříbata/ ve venkovních ohradnících. Dozvěděly se zajímavé informace o chovu koní a jedním z největších zážitků dětí byl jejich bezprostřední pohyb uprostřed stáda s 10 klisnami a 5 hříbaty. Půvabná krajina v okolí krtského lomu, stáda pasoucích se koní, ale i ovcí, a romantický pohled na malé rybníčky v obci umocnily atmosféru této vydařené exkurze.DRACI PODZIMU - 8.TŘÍDA

6. října 2009 v 18:33 | DRAK |  Fotky